REGULAMENT DE ACHIZITIE SI UTILIZARE A „Cardului Cadou Kiehl’s”

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorul campaniei „Card Cadou Kiehl’s” este L’OREAL ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreaca 169 A, corp A, etaj 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40//1997, Cod Unic de Inregistrare RO 9638038, reprezentata prin Vanya PANAYOTOVA, in calitate de Director General.
 2. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
  1. Campania se desfasoara in intreaga retea de magazine fizice Kiehl’s de pe intreg teritoriul Romaniei. Lista de magazine poate fi consultata on-line, la adresa https://www.kiehls.ro/magazinele-kiehl-s/store-locator.html.
  2. Cardurile cadou emise in magazinele Kiehl’s din alte tari nu sunt utilizabile in magazinele Kiehl’s din Romania. Cardurile cadou emise in magazinele Kiehl’s din Romania sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei.
  3. Cardul cadou este valabil 12 luni de la data achizitiei, pentru o singura tranzactie. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, cardul cadou nu mai poate fi utilizat pentru achitarea contravalorii produselor achizitionate. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, soldul cardului cadou este considerat pierdut; posesorul cardului cadou are intreaga responsabilitate in legatura cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind indreptatit la nici un fel de despagubire din partea Organizatorului. Data pana la care este valabil cardul cadou si soldul cardului pot fi verificate, prin citirea codului de bare, la orice magazin din reteaua Kiehl’s.
 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
  1. Orice persoana care doreste sa ofere un cadou sub forma de cumparaturi din magazinele fizice Kiehl’s poate sa achizitioneze un card cadou, pe care sa il ofere persoanei pe care o are in vedere.
  2. Cardurile cadou pot fi achizitionate de orice persoana fizica sau juridica, indiferent daca are sau nu domiciliu in Romania.
  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspecta de frauda.
 4. MODUL DE DESFASURARE
  1. Cardul Cadou se poate achizitiona din magazinele fizice Kiehl’s. Plata poate fi realizata in numerar sau prin card bancar, fara a se percepe nicio taxa de emitere.
  2. Cardul Cadou va fi livrat fizic pe loc, imediat dupa ce este procesata plata.
  3. Valoarea Cardului Cadou poate fi de 150 lei, 300 lei sau 500 lei. Nicio promotie nu se poate aplica la achizitionarea unui Card Cadou. Cardul Cadou nu poate fi reincarcat. Nu se acorda contravaloarea in bani a Cardului Cadou. Nu se acorda rest la achizitiile cu Card Cadou. Soldul Cardului Cadou nu poate fi transferat sau rascumparat.
  4. Fiecare Card Cadou are o valoare unica si are inscris pe spate un cod unic de bare, care va fi citit la momentul achizitiei cardului, la momentul verificarii soldului si a duratei de valabilitate a cardului si la momentul platii utilizand cardul in cauza. Nu se pot furniza detalii despre tranzactiile care au fost facute cu respectivul card.
  5. Cardul Cadou poate fi utilizat imediat dupa emitere, la cumpararea oricarui produs din magazinele fizice Kiehl’s, inclusiv a celor aflate in promotie sau alte oferte speciale, in limita valorii acestuia. Cardul Cadou nu poate fi utilizat pentru cumparaturi din magazinul online Kiehl’s. Cardul Cadou nu poate fi folosit pentru a achiziţiona un alt Card Cadou.
  6. Pot fi achizitionate mai multe Carduri Cadou simultan. Cardurile Cadou pot fi folosite cumulativ pentru o singura tranzactie, respectiv daca o persoana detine mai multe Carduri Cadou, aceasta poate utiliza mai multe Carduri Cadou pentru o tranzactie.
  7. Cardul Cadou poate fi utilizat pentru o singura tranzactie. In cazul in care valoarea cumparaturilor depaseste valoarea nominală a cardului, diferenta va fi achitata prin orice alt mijloc de plata acceptat in magazinele Kiehl’s. In cazul in care valoarea cumparaturilor este mai mica decat valoarea nominală a cardului, diferenta de sold nu va putea fi returnata.
  8. Utilizatorii, respectiv Cardurile Cadou care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati(e) de catre Organizator.
 5. CONDITII DE RETUR
  1. Returnarea produselor achizitionate cu card/carduri cadou se va realiza respectand conditiile de retur valabile in reteaua de magazine Kiehl’s.
 6. LIMITAREA RASPUNDERII
  1. Cardul Cadou este un produs la purtator, nenominal, fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoana la alta, responsabilitatea utilizarii acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul este transmisibil, putand fi utilizat si de o alta persoana decat cea careia i s-a oferit de catre achizitorul initial.
  2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va inlocui cardul/cardurile cadou in caz de furt, pierdere, ratacire sau deteriorare. In aceste situatii, soldul Cardului Cadou se considera pierdut, nefiind posibila nici un fel de despagubire in legatura cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a Cardului Cadou de catre detinatorul acestuia.
  3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi Card Cadou; dreptul de a utiliza Cardul Cadou va fi recunoscut persoanei care il prezinta fizic in magazin.
 7. CHELTUIELI INDIRECTE
  1. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.
 8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
  1. Regulamentul de achizitie si utilizare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta tuturor magazinelor Kiehl’s sau pe site-ul www.kiehls.ro.
 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
  1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.
  2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
  3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a Cardului Cadou.
 10. DISPOZITII FINALE
  1. Prin achizitionarea/utilizarea unuia sau mai multor Carduri Cadou clientii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
  2. L’OREAL ROMANIA SRL isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www. Kiehls.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.
  3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Termenul de raspuns din partea Organizatorului este de 30 (treizeci) zile de la data primirii reclamatiei.
  4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

Bucuresti, 20 ianuarie 2021
L’OREAL ROMANIA SRL
prin reprezentant
Vanya PANAYOTOVA