REGULAMENT PENTRU PROGRAMUL DE RECICLARE AL AMBALAJELOR KIEHL’S „Card reciclare Kiehl’s”

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorul campaniei „Card reciclare Kiehl’s” este L’OREAL Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr.169A, Corp A, et.6, tel. 021.204.00.00, fax 021.204.00.01, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6064/1997, cod unic de inregistrare fiscala RO 9638038, avand contul deschis la BRD – GSG – SMCC IBAN RO49 BRDE 450S V010 2146 4500, reprezentata prin Dna. Vanya PANAYOTOVA avand calitatea de Director General.
  2. Programul de reciclare al ambalajelor Kiehl’s „Card reciclare Kiehl’s” este valabil incepand cu 01 mai 2021.
 2. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
  1. Campania se desfasoara in intreaga retea de magazine fizice Kiehl’s de pe intreg teritoriul Romaniei. Lista de magazine poate fi consultata on-line, la adresa https://www.kiehls.ro/magazinele-kiehl-s/store-locator.html.
  2. Cardurile de reciclare emise in magazinele Kiehl’s din alte tari nu sunt utilizabile in magazinele Kiehl’s din Romania. Cardurile de reciclare emise in magazinele Kiehl’s din Romania sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei.
  3. Cardul de reciclare are o perioada de valabilitate nelimitata.
 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
  1. Orice persoana care doreste sa participe la acest program poate solicita cardul de reciclare a ambalajelor Kiehl’s in magazine. Cardul nu poate fi transferat de la o persoana la alta.
  2. Cardurile de reciclare pot fi solicitate de catreorice persoana fizica, indiferent daca are sau nu domiciliu in Romania, fara conditii, la simpla cerere in oricare magazin fizic Kiehl’s din Romania.
  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspecta de frauda.
 4. MODUL DE DESFASURARE
  1. Cardul de reciclare a ambalajelor Kiehl’s se poate solicita in magazinele fizice Kiehl’s, fara a se percepe niciun alt cost pentru emiterea lui.
  2. Conditia de participare la acest program este ca persoanele participante sa prezinte si sa lase in oricare dintre magazinele Kiehl’s din Romania ambalajele produselor Kiehl’s folosite, pentru reciclarea acestora. Nu se accepta alte ambalaje ale altor produse. Se incadreaza in acest program ambalajele produselor Kiehl’s vandabile, respectiv nu intra in acest program ambalajele esantioanelor sau mini-produselor.
  3. In schimbul returnarii ambalajelor Kiehl’s goale, cumparatorii pot obtine urmatoarele beneficii in magazinele fizice Kiehl’s. Ambalajele trebuie inmanate toate odata, respectiv 3, 5, 10 ambalaje.
   - 3 ambalaje Kiehl’s goale returnate = 10 lei reducere la urmatoarea tranzactie in magazinele Kiehl’s
   - 5 ambalaje Kiehl’s goale returnate = 30 lei reducere la urmatoarea tranzactie in magazinele Kiehl’s
   - 10 ambalaje Kiehl’s goale returnate = 50 lei reducere la urmatoarea tranzactie in magazinele Kiehl’s aplicabil produselor cu un pret egal sau mai mare de 50 lei.
   - Ambalajele trebuie inmanate toate odata, respectiv 3, 5, 10 ambalaje.
   Cele trei praguri nu sunt cumulabile, iar reducerea conferita de cardul de reciclare nu este cumulabila cu alte promotii existente in magazin. Dovada depunerii ambalajelor se va face prin aplicarea unei stampile pe Card de catre reprezentantul de vanzari aflat in magazinul Kiehl’s la momentul inmanarii ambalajelor destinate reciclarii. Pentru a obtine reducerea, participantul trebuie sa inmaneze cartonasul reprezentantul de vanzari aflat in magazinul Kiehl’s care va efectua aplicarea reducerii. Ambalajele de sticla si plastic de tip borcan trebuie curatate in prealabil. Nu se acorda contravaloarea in bani a beneficiilor mentionate mai sus.
  4. Nu pot fi solicitate mai multe carduri de reciclare simultan.
  5. Utilizatorii, respectiv Cardurile Cadou care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati(e) de catre Organizator.
 5. CONDITII DE RETUR
  1. Returnarea produselor achizitionate cu card/carduri cadou se va realiza respectand conditiile de retur valabile in reteaua de magazine Kiehl’s.
 6. LIMITAREA RASPUNDERII
  1. Cardul de reciclare Kiehl’s este nenominal, responsabilitatea utilizarii acestuia revenindu-i exclusiv posesorului.
  2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va inlocui Cardul de reciclare in caz de furt, pierdere, ratacire sau deteriorare. In aceste situatii, Cardulde reciclare se considera pierdut, nefiind posibila nici un fel de despagubire in legatura cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a Cardului de reciclare de catre detinatorul acestuia.
  3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi Card de reciclare; dreptul de a utiliza Cardul de reciclare va fi recunoscut persoanei care il prezinta fizic in magazin.
 7. CHELTUIELI INDIRECTE
  1. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.
 8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
  1. Regulamentul cardului de reciclare Kiehl’s este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta tuturor magazinelor Kiehl’s sau pe site-ul www.kiehls.ro.
 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
  1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.
  2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
  3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a Cardului Cadou.
 10. DISPOZITII FINALE
  1. L’OREAL ROMANIA SRL nu prelucreaza date personale in baza acestui Program.
  2. Prin solicitarea/utilizarea unuia sau mai multor carduri de reciclare Kiehl’s clientii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
  3. L’OREAL ROMANIA SRL isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www. Kiehls.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.
  4. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
  5. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

L’OREAL ROMANIA SRL
prin reprezentant
Vanya PANAYOTOVA
Director General