REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Kiehl’s Romania "Colectia Aniversara 170 de ani" Perioada Concursului: 17-23.05.2021

 1. Organizatorii
  1. Concursul Kiehl’s Romania "Colectia Aniversara 170 de ani" („Concursul”) este organizat si desfasurat de catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6064/1997 cod unic de inregistrare RO9638038, avand contul IBAN RO49BRDE 140S V010 2146 4500, deschis la BRD GSG SMCC, reprezentata prin Vanya PANAYOTOVA, in calitate de Director General, denumita in continuare „Organizatorul”.
  2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament oficial, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.
  3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi facut public conform legislației aplicabile în România, pe pagina web Kiehl’s : https://www.kiehls.ro/rela%C8%9Bii-clien%C8%9Bi/contacta%C8%9Bi-ne/contact-us.html de asemenea regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui consumator (i) în baza unui apel telefonic la Infoline 021.204.00.00, între orele 09:00-18:00, de luni până vineri, exclusiv sarbătorile legale, pe întreaga durata a Concursului, sau (iii) poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Concursului.
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
  5. Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfăşurare, în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau al modificării Regulamentului Concursului.
  6. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Anexele sau actele adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta.
  7. Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
 2. Durata şi aria de desfăşurare a Concursului
  1. Concursul se va desfăşura în perioada 17 mai 2021 de la ora 10:00 pana pe 23 mai 2019 ora 23:59, pe pagina de Instagram Kiehl’s România: https://www.instagram.com/kiehlsromania.
 3. Drept de Participare
  1. Concursul este deschis participarii persoanelor fizice autorizate cu vârsta de peste 16 ani, împliniti pâna la data începerii concursului, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România.
  2. La acest Concurs nu au drept de participare următoarele persoane:
   • a. prepuși (inclusiv, însa fără a se limita la angajații Organizatorului);
   • b. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși;
   • c. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatroul își desfășoară activitatea;
   • d. membrii familiilor prepușilor mentionați la punctele a. – c. de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/sora);
   • e. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului regulament.
 4. Mecanismul Concursului
  1. Utilizator: persoana care acceseaza pagina de Instagram Kiehl’s România: https://www.instagram.com/kiehlsromania.
  2. Mecanism: pentru a participa in Concursul Kiehl’s Romania "Colectia Aniversara 170 de ani" Participantii trebuie sa parcurga pasii necesari inregistrarii in Concurs, dupa cum urmeaza:
   • - sa aiba varsta de 18 ani implinita la momentul inscrierii in concurs;
   • - sa detina un cont (profil personal) in reteaua de socializare Instagram (www.instagram.com).
   • - sa acceseze in Perioada Concursului pagina de Instagram Kiehl’s Romania: https://www.instagram.com/kiehlsromania/ In ziua de 17 mai 2021 ora 10:00 Organizatorul va realiza o postare Concurs pe pagina de Instagram Kiehl’s Romania si anume
   • - o postare prin care va lansa provocarea, conform indicatiilor din postare, catre fanii paginii, astfel:
   Pentru a se inscrie in concurs, utilizatorul va trebui sa raspunda printr-un comentariu la postarea de concurs, conform indicatiilor din postarea de concurs. Incarcarea raspunsului se va face in perioada 17 mai 2021 ora 10:00 pana pe 23 mai ora 23:59. Orice incarcare inainte sau ulterioara acestei date fiind declarata nevalida si nu se va incadra in conditiile necesare participarii la Concurs.

   Textul postarii concursului este:
   Instagram:
   [GIVEAWAY] Sărbătorește alături de noi aniversarea a 170 de ani de Kiehl's! Înscrie-te în concurs și poți câștiga 3 produse #musthave din Colecția Aniversară în Ediție Limitată: Calendula Toner 230ml, Avocado Eye 14ml și Ultra Facial Cream 50ml. Tot ce trebuie să faci este să:
   ✨ Ne urmărești pe pagina de Instagram @kiehlsromania
   ✨ Spune-ne într-un comentariu care este produsul tău Kiehl’s preferat
   Concursul se desfășoară până pe 23 mai, ora 23:59 iar câștigătorul va fi anunțat în data de 24 mai.


   Raspunsul nu trebuie sa contina cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie sa fie contrara bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare sau jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. De asemenea, nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane sau firme si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile.
   Continutul trimis in vederea inscrierii in concurs este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau legaturi cu pagini de internet care nu au legatura cu cerinta sau cu acest concurs sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/Participantul va fi exclus din Concurs si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Concursului. Astfel, va fi descalificata automat din Concurs orice inscriere care nu are legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.
   Participantii inscrisi declara ca inteleg si accepta faptul ca raspunsul de inscriere in Concurs ii reprezinta, si nu este copiat din alte surse si exercita drepturi de autor depline asupra lui. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere, in consecinta, sa elimine participarea in Concurs ce contine o inregistrare asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare, sau pe care acesta nu o considera potrivita/decenta.
  3. Un participant are dreptul sa se inscrie in concurs o singura data. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Concurs; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
  4. Raspunsurile postate de catre un participant vor fi verificate la trimiterea lor, probandu-se conformitatea si daca respecta prevederile Regulamentului, in vederea participarii la concurs.
   Prin postarea unui raspuns participantii consimt ca au luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial si de termenii si conditiile de utilizare, au inteles mecanica participarii in Concurs si accepta faptul ca raspunsurile pot fi facute publice si exploatate pe o perioada nedeterminata in scopul unor prezentari interne.
 5. Premiile Oferite în cadrul Campaniei
  1. Premiile si valoarea acestora.
   In cadrul Concursului se va acorda prin tragere la sorti electronica urmatoarele premii:
   1 premiu, constand intr-un set alcatuit din urmatoarele produse: Calendula Herbal- Extract Toner Ediție Aniversară 230ml, Creamy Eye Treatment with Avocado Ediție Aniversară 14ml, Ultra Facial Cream Ediție Aniversară 50ml, in valoare totala de 470 RON cu TVA.
   Premiul se va acorda prin tragere la sorti prin intermediul unui program electronic de extragere aleatorie (https://www.random.org/) in data de 24 mai 2021, ora 12:00. Se vor extrage 1 castigator si 1 rezerva in prezenta unei Comisii alcatuita din 3 persoane. In urma extragerii se va intocmi un proces-verbal de constatare a castigatorilor si rezervelor. Extragerea va fi facuta dintre participanții care au publicat un raspuns conform conditiilor mentionate in prezentul regulament, in perioada desfasurarii concursului. Alte detalii referitoare la acordarea premiilor:
   Daca in timpul Concursului nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
  2. Castigatorii vor fi publicati pe pagina de Instagram Kiehl’s Romania dupa validarea finala a acestora, potrivit prevederilor legale, prin mentionarea numelor/pseudonimelor folosite de acestia in profilul de Instagram cu care se inscriu la Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele/pseudonimele participantilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: “in curs de validare” etc. Avand in vedere aspectul detaliat anterior, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand date diferite, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.
  3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au dreptul de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiilor castigate.
  4. Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
  5. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a le folosi în campaniile următoare.
  6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.
  7. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare, printare sau alte erori aparute in jurnalul oferit ca premiu.
 6. Procedura de validare si punere in posesie a premiilor
  1. In termen de maxim 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, castigatorii vor fi instiintati in cadrul unei postarii privind Concursul, printr-un comentariu la aceasta postare, de catre un reprezentant al Organizatorului, despre potentialul castig. In vederea revendicarii premiului, castigatorii trebuie sa contacteze Organizatorul prin intermediul transmiterii unui mesaj privat catre pagina de Instagram Kiehl’s Romania in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data transmiterii de catre Organizator a mesajului de informare asupra castigului, mesaj transmis obligatoriu de pe contul cu care Participantul s-a inscris in Concurs si cu care a fost extras castigator, comunicand datele sale de identificare, respectiv: nume si prenume, numar de telefon si adresa de email. În condițiile în care acesta nu își poate ridica premiul fizic, va trebui să comunice și adresa de livrare pentru a primi premiul.
  2. In cazul in care castigatorul nu transmite in termen de 2 zile lucratoare mesajul sau catre Organizator, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea in care aceastea au fost extrase.
  3. Datele transmise de Castigator, dupa cum se specifica mai sus, nu vor putea fi modificare ulterior transmiterii acestora catre Organizator.
  4. Anuntarea castigatorilor validati (numele castigatorilor si premiile castigate de acestia) vor fi aduse la cunostinta publicului prin publicare pe pagina de Instagram Kiehl’s Romania in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data extragerii la sorti.
  5. Dupa validarea fiecarui castigator, premiul va fi predat in cel mult 2 zile lucratoare de la data validarii sale. Premiile vor fi Predate Castigatorilor prin intermediul unui pachet trimis prin curier. Castigatorii trebuie sa confirme primirea pachetului ce contine premiul. Refuzul de a confirma ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
  6. Procedura de validare si de inmanare a premiilor in cazul rezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorilor. In cazul in care Nici castigatorul, nici rezervele nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa calitatea de castigator si sunt invalidate, iar premiul respectiv nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.
  7. In cazul in care, din motive independente de Organizator, premiile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii castigatorilor Si a rezervelor, din motive precum: refuzul castigatorilor sau al rezervelor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii premiilor), premiile vor ramane in posesia Organizatorului.
  8. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania S.R.L., cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, corp A, et. 6, Floreasca Business Park, S1, in termen de Maximum 10 (zece) zile de la data publicarii listei cu toti castigatorii validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie.
 7. Drepturi, obligatii, responsabilitati
  1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in considerare.
  2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a produselor de catre Posta Romana sau firmele de curierat.
  3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate De providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului Intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.
  4. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in Care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume commercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.
  5. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestui Concurs.
 8. Litigii şi legea aplicabilă
  1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre participanţii, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.
  2. Legea aplicabila acestui Regulament este legea română.
 9. Taxe şi Impozite Aferente
  1. Organizatorul este raspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite.
 10. Încetarea Concursului
  1. Concursul încetează prin următoarele modalităţi:
   • (i) prin ajungere la termen;
   • (ii) prin apariţia unui caz de forţă majoră;
   • (iii) din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Concursul, cum ar fi epuizarea stocului de premii;
   • (iv) prin decizia Organizatorului.
  2. În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.
 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal
  1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.
  2. Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate in Art. 11.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Concurs, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:
   • 1. Organizarea si desfasurarea Concursului desfasurat in conformitate cu prezentul Regulament si la care Participantii aleg sa participe, acceptand astfel Regulamentul.
  3. Datele cu caracter personal prelucrate
   Pentru scopul organizarii și defășurarii Concursului in urma caruia Organizatorul acorda participantilor, conform mecanismului Concursului, premiile prevazute la art. 5.1., Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”): nume, prenume, numele profilului de Instagram, număr de telefon și adresa de corespondenta. Datele privind numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de corespondenta unde urmeaza sa fie livrat castigul sunt furnizate de participant prin intermediul mesajelor private pe pagina Kiehl’s Romania sau prin email. In lipsa furnizarii acestor date Participantul nu va putea intra in posesia premiului si va fi considerat descalificat. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru realizarea concursului si pentru inmanarea ulerioara a premiilor si nu in alte scopuri viitoare de marketing sau comerciale, realizate prin comunicari nesolicitate de catre utilizatori.
  4. Temeiul prelucrarii. Menționăm că datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate în baza acceptării acestui Regulament de campanie de către cei înscriși în Concurs.
  5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs direct de la acestia prin intermediul mesajelor private de pe pagina oficiala Kiehl’s Romania sau prin email.
  6. Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor Organizatorului si pentru indeplinirea scopurilor Mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Concursului datele participantilor pot fi dezvaluite altor companii din grup, imputernicitilor care prelucreaza date pe seama noastra, sub-imputernicitilor (entitati sub-contractate de imputerniciti pentru prelucrarea datelor), parteneri furnizori de servicii si sub-contractanti ai acestora, autoritati publice.
  7. Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Concursului, datele vor fi prelucrate pentru o perioada de maxim 12 luni din momentul expedierii eșantioanelor. Datele cu caracter personal care se regăsesc în documentele financiare contabile necesare în scopuri fiscale, de exemplu în procesul verbal de predare-primire a eșantioanelor, vor fi stocate de către L’ORÉAL ROMÂNIA pentru o perioadă de 11 ani, în deplină conformitate cu legislația fiscală. În situația în care vom fi obligați de lege sau de o autoritate de reglementare vom divulga datele cu caracter personal cerute de respectiva reglementare către autorități publice. Datele cu caracter personal ale participanților care și-au dat acordul pentru a primi comunicări de marketing din partea brandurilor L’ORÉAL ROMANIA vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani care începe să curgă la finalizarea Concursului. Dupa încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi șterse din baza de date L’ORÉAL ROMANIA și ale furnizorilor determinați prin prezentul regulament cărora L’ORÉAL ROMANIA le-a transmis datele.
  8. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in Scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.
  9. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:
   • a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
   • b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
   • c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;
   • d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;
   • e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;
   • f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;
   • g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
   • h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
   • i) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
   Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment utilizând datele de contact ale Organizatorului (i) prin Trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, (ii) sau prin e-mail la adresa de e-mail dpo.ro@loreal.com.
  10. Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului folosind oricare dintre urmatoarele posibilitati de comunicare prin trimitere unui email catre adresa dpo.ro@loreal.com. sau a unei scrisori la adresa L’Oréal România SRL cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca 169A, Cladirea A, et.6.
 12. Forta majora:
  1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
  2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina de Instagram Kiehl’s Romania la sectiunea Regulamente in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
 13. Diverse
  1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.
  2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca nr 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamantie.
  3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului acceptarii si primirii premiului de catre persoana castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.
  4. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.
  5. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
  6. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti.
  7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

ORGANIZATOR:
L’OREAL ROMANIA SRL
Vanya PANAYOTOVA
Director General