REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE KIEHL’S

 1. ORGANIZATORUL. DREPTURI DE PARTICIPARE
  1. Programul de Fidelizare Kiehl’s este organizat si desfasurat de catre SC L’OREAL ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca 169A, Corp A, Etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6064/1997, Cod Unic de Inregistrare RO 9638038, numita in continuare “Organizator”.
  2. Participantii la acest program sunt obligati sa respecte termenele si conditiile prezentului Regulament al Programului (denumit in continuare “Regulament”). Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, in magazin, la cererea acesteia.
  3. Programul de Fidelitate este valabil exclusiv pe teritoriul Romaniei, desfasurandu-se in toate magazinele purtand numele « Kiehl’s ».
  4. La Programul de Fidelizare pot participa toate persoanele, cu varsta de minim 18 ani, care completeaza formularul de inscriere disponibil in magazinele Kiehl’s si care face o achizitie intr-unul din magazinele Kiehl’s de pe teritoriul Romaniei, indiferent de valoare respectivei achizitii.
 2. DURATA PROGRAMULUI DE FIDELIZARE.
  1. Programul de Fidelitate are o durata nedeterminata, Organizatorul insa, avand dreptul sa decida in orice moment incetarea sau modificarea programului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul in orice moment, punandu-l la dispozitia participantilor in magazinele Kiehl’s si pe pagina www.kiehls.ro.
  2. In cazul incetarii prezentului Program, Organizatorul va afisa acest lucru, la loc vizibil, in magazinele sale, data la care Programul va inceta. Dupa data incetarii programului de fidelizare, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi asuma nici o obligatie fata de Participanti.
 3. INSCRIEREA IN PROGRAM.
  1. Inscrierea in program se poate face numai prin completarea tuturor campurilor de pe formularul de inscriere in program, prin care Participantii iau la cunostiinta si accepta Termenele si Conditiile prezentului regulament, exprimandu-si consimtamantul expres si fara echivoc de prelucrare si utilizare a datelor furnizate in scopul inscrierii in Programul de Fidelitate. Formularul de inscriere este disponibil in fiecare magazin Kiehl’s.
  2. Participantul are obligatia sa completeze toate campurile obligatorii din Formularul de inscriere, cu date reale, folosind litere de tipar.
  3. Formularul de inscriere se preda personalului din magazine. Formularele care nu sunt semnate sau care contin date obligatorii partiale sunt considerate invalide si nu vor fi luate in considerare.
 4. CARDUL DE FIDELITATE KIEHL’S.
  1. Orice client care indeplineste conditiile prevazute de regulament, poate solicita in magazinele Kiehl’s formularul de inscriere in Programul de Fidelitate. Dupa completarea tuturor campurilor obligatorii cu date reale si semnarea acestuia, participantului i se va inmana pe loc, in magazin, Cardul de Fidelitate Kiehl’s, avand ca si element unic de identificare un cod de bare. Fiecare Participant poate fi titularul unui singur card de fidelitate, indiferent de magazinul Kiehl’s emitent.
  2. Din momentul in care Participantul se afla in posesia cardului de fidelitate, acesta va incepe sa colecteze puncte, ca urmare a fiecarei achizitii pe care o face in Magazinele Kiehl’s.
  3. Acumularea de puncte se face dupa urmatoarea regula : la fiecare 10 RON cheltuiti in magazinele Kiehl’s participantul va achizitiona 1 PUNCT (Ex : la achizitii de 100 de RON, se vor acumula 10 de puncte, la achizitii de 1000 RON, se vor acumula 100 de puncte).
  4. La acumularea unui anumit numar de puncte, Participantul poate alege sa beneficieze de anumite produse gratuite (CADOU), astfel:
   • - La acumularea a 100 de puncte, detinatorul va putea sa-si aleaga 3 mini produse CADOU
   • - La acumularea a 300 de puncte, detinatorul va putea alege sa primeasca CADOU (gratuit) un produs (lista produselor disponibile acestui prag se gaseste in magazinele Kiehl’s si in anexa acestui regulament)
   • - La acumularea a 500 de puncte, detinatorul va putea alege sa primeasca CADOU (gratuit) un produs (lista produselor disponibile acestui prag se gaseste in magazinele Kiehl’s si in anexa acestui regulament)
  5. In momentul in care consumatorul va alege un anumit CADOU, din cele prezentate mai sus, cardul sau de fidelitate va fi debitat cu un numar de puncte aferent CADOULUI ales. Alegerea pragurilor mentionate mai sus in vederea folosiriii punctelor, ramane la latitudinea Participantului.
  6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a organiza programe speciale de reduceri si oferte destinate exclusiv posesorilor de card Kiehl’s.
  7. Valabilitatea punctelor acumulate este de 3 ani. Aceste puncte nu sunt reportate de la an la an. Punctele acumulate si nefolosite nu pot fi schimbate in bani.
  8. Cardul de Fidelitate Kiehl’s nu este un instrument de plata. Participantul nu poate achizitiona produse sau servicii pe baza acestui card, ci poate beneficia doar de beneficiile oferite de catre Organizator.
  9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a emite, aditional cardului Kiehl’s si alte tipuri de carduri, adresate doar anumitor categorii de clienti, in baza unor regulamente distincte.
  10. Utilizarea cardului de fidelitate Kiehl’s se poate face doar de catre titularul acestuia.
  11. Cardul de fidelitate Kiehl’s poate fi dezactivat (anulat) in cazul in care titularul acestuia solicita in mod expres acest lucru, printr-o cerere semnata si transmisa Organizatorului la adresa de e-mail contact@kiehls.ro sau dpo@loreal.ro stergerea datelor cu caracter personal din baza de date a Organizatorului si/sau incetarea prelucrarii acestora. Dezactivarea se va realiza in cel mult 60 de zile de la primirea solicitarii de catre Organizator.
 5. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Conform cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Organizatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile și în condițiile mai jos prezentate.
  2. Scopurile prelucrării datelor. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate în 5.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanți prin completarea formularului de înscriere în Programul de Fidelitate Kiehl’s, pentru îndeplinirea urmatoarelor scopuri:
   1. emiterea cardului de fidelitate și organizarea și desfășurarea Programului de Fidelitate “Kiehl’s”;
   2. În cazul în care Participantul dorește și își exprimă în mod expres acordul, Organizatorul va prelucra datele colectate prin completarea formularului în scopuri de marketing: informare cu privire la produse noi lansate, promoții, evenimente organizate în magazinele Kiehl’s.
  3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru îndeplinirea scopurilor mai sus menționate, Societatea va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:nume, prenume, data nașterii, adresa postala, adresa e-mail, număr telefon.
  4. Temeiul prelucrării. Menționăm ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri: pentru executarea contractului pe care îl încheiați cu noi prin înscrierea dumneavoastră în Programul de Fidelitate și/sau, în situația în care ați optat să primiți informări de marketing, în temeiul consimțământului exprimat de dumneavoastră.
  5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale participanților la Programul de Fidelitate direct de la aceștia, prin completarea formularului de înscriere în cadrul magazinelor Organizatorului
  6. Destinatarii datelor cu caracter personal. Vă informăm că, în desfășurarea activităților noastre și pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Organizatorul colaborează cu diverși furnizori de servicii și parteneri în baza unor relații contractuale, cărora le pot fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi folosite strict în scopurile stabilite de Organizator. Persoanele împuternicite de către Organizator pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:
   • - operatorilor de marketing direct ai L’Oreal România;
   • - agenții de cercetare de piață ce colaborează cu L’Oreal România;
   • - entități care ofertă suport tehnic pentru software-urile folosite în gestionarea formularului de loialitate.

   Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi, de asemenea, transmise sau puse la dispoziția autorităților sau instituțiilor publice în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

   De asemenea, Organizatorul va putea furniza datele dumneavoastră către alte societăți din Grupul L’Oreal, ce vor prelucra datele dumneavoastră doar în limitele stabilite de către Organizator și în baza instrucțiunilor oferite în acest sens

  7. Transferul datelor cu caracter personal în strainatate
  8. În contextul îndeplinirii operațiunilor de mai sus, vă informăm ca datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în strainatate atat către state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau Spatiului Economic European („SEE”): Franța și Republica Cehă. Menționăm ca orice transfer de date către state din cadrul UE sau SEE va respecta condițiile prevăzute de GDPR.

  9. Durata prelucrării. Organizatorul estimează că prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus va dura 3 ani de la data ultimei achiziții într-unul din magazinele Organizatorului sau 6 luni în cazul în care nu realizați o achiziție în magazinele organizatorului. sau 6 luni în cazul în care nu realizați o achiziție în magazinele organizatorului. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar Organizatorul va evalua în mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date. După încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele dumneavoastră vor fi anonimizate.
  10. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să pastreze confidențialitatea și siguranta prelucrării, în conformitate cu dispozitiile legii și să nu dezvaluie datele furnizate către terțe parți altfel decât s-a indicat mai sus sau în alte cazuri decât cele prevăzute de lege. Menționăm ca în mod constant Organizatorul evalueaza și îmbunătățește măsurile de securitate implementate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și verifică ca toți destinatarii datelor să asigure cel puțin același nivel de protecție a datelor.
  11. Drepturile dumneavoastră. În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:
   1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnand dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos :
   2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
   3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării – însemnand dreptul de obține din partea noastră restrictionarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) considerați ca datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriti sa va ștergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru întervalul de timp în care se verificăm dacă drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastră;
   4. Dreptul de a va retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazeaza pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
   5. Dreptul de a vă opune prelucrării – însemnand dreptul dumneavoastră de a va opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care va aflati, atunci când prelucrarea (i) se întemeiaza pe înteresele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta în scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;
   6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o masura semnificativa;
   7. Dreptul la portabilitatea datelor – însemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o alta baza de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazeaza pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
   8. Dreptul de a depune plangere în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
   9. Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment utilizând datele de contact ale Organizatorului.
  12. Responsabilul cu protecția datelor. Pentru orice întrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale si orice aspect în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia sunt rugați să se adreseze Organizatorului prin trimitere unui email catre adresa dpo.ro@loreal.com. sau a unei scrisori la adresa L’Oréal România SRL cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca 169A, Cladirea A, et.6.

  București, 20 Ianuarie 2021
  L’OREAL ROMÂNIA SRL
  Prin Vanya Panayotova in calitate de Director General

  Anexa Regulament Card Fidelitate

  PRODUSE CADOU

  Prag 100 puncte
  3 mini produse cadou la algere din stocul disponibil in magazin

  Prag 300 puncte – un produs la alegere din lista de mai jos
  Ultra Facial Cream, crema hidratanta 50 ml
  Facial Fuel Daily Energizing Moisture Treatment, 75ml
  Avocado Eye cream, crema pentru conturul ochilor 14 gr
  Hand Cream Salve, crema pentru maini 150ml
  Amino Acid Shampoo – 250 ml

  Prag 500 puncte – un produs la alegere din lista de mai jos
  Calendula Serum-Infused Water Cream – 50 ml
  Midnight Recovery Concentrate 30 ml/ Daily Reviving Concentrate 30 ml
  Ultra Facial Cream, crema hidratanta 125 ml
  Age Defender Moisturizer, crema de fata pentru barbati 50 ml
  Clearly Corrective Serum, serum pentru petele pigmentare, 30 ml
  CDC WHIPPED BODY BUTTER, unt pentru corp, 226 gr